Windows 2k3

Windows Server 2003 còn gọi là Win2k3 là hệ điều hành dành cho máy chủ được sản xuất bởi Microsoft, được giới thiệu vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Phiên bản cập nhật là Windows Server 2003 R2 được phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2005. Hệ điều hành tiếp theo phiên bản này là Windows Server 2008, phát hành vào 04 tháng 2 năm 2008.hiện nay đã có windows server 2012

 windows-server-2003

Theo Microsoft thì Windows Server 2003 có nhiều tính năng hơn so với hệ điều hành Windows 2000 trước đó.

Windows Server 2003 đã bị Microsoft khai tử vào ngày 14/7/2014. Các hoạt động hỗ trợ sẽ ngừng sau ngày 15/7/2015.

Người dùng và một số doanh nghiệp hiện vẫn dùng Windows Server 2003, đến nay gặp một loạt sự cố về hoạt động và nguy cơ bảo mật.

Theo công ty Insight Enterprises, hiện có khoảng 39% máy chủ chạy Microsoft Server đang chạy phiên bản 2003, tương đương với khoảng 24 triệu máy chủ, riêng ở Mỹ chiếm vào khoảng 9,4 triệu máy chủ. Nhiều máy chủ còn chạy cả phiên bản SQL Server hoặc các ứng dụng cơ sở dữ liệu cũ (Microsoft cũng đang có kế hoạch ngừng hỗ trợ SQL Server 2005 vào năm 2016).

Windows Server 2008Windows Server 2012 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s