Topik tiếng hàn trung cấp

Topik tiếng hàn trung cấp: Bài 1: Khả năng

Trong 교실 1 của bài thi topik trung cấp, bạn phải trải qua 3 phần thi : Từ vựng (어휘), thành ngữ (속담) và ngữ pháp (문법).

Vấn đề ngữ pháp số 1: 가능 : Khả năng

1. (으)ㄹ 수 있다/없다

2. -(으)ㄹ 수 밖에 없다 :

3. -(으)ㄹ 줄 알다/모르다

1.  (으)ㄹ 수 있다/없다 : có thể / không thể

Dùng để diễn đạt khả năng có thể hoặc không thể thực hiện được việc gì đó

저는 한국어를   있어요.

Tôi có thể học tốt tiếng Hàn

나는 운전을   있다.

Tôi có thể lái xe

가방이 너무 무거워서  (없어요.

Chiếc túi quá nặng nên không thể nhấc

너무 매워서 먹을 (없어요.

Món ăn quá cay nên không thể ăn

참고하세요

 (1) – 수도 있다/없다

차가 밀려서 약속 시간에 늦을 수도 있어요.

목이 너무 아파서 물을 마실 수도 없습니다.

(2) 을지도 모르다

약속 시간에 늦을 수도 있어요

약속 시간에 늦을지도 몰라요

Advertisements