Tiếng anh nơi công sở

Meeting
Hello, Mr Stuart
“Hi Sue! Thank you so much for coming on
such short notice”
…Please sit
“Well, you’re usually on the call for my services
doing tax time so I also must be doing for it”
“Actually, it’s kind of important, very important
really”
What exactly would you like me to do?
“Well, I’d like you to look over these
calculations that James and I have prepared”
“…And let me know if you think that anything
that’s wrong or you are unsure of”
“Would you like me to just look over these
figures or actually recalculate everything by
myself? ”
“If it’s not too much trouble, could you also
make your own calculations? ”
“…I think it’d be much more thorough of doing
things , don’t you? ”
…And also a lot more time consuming
Time consuming, yes
“Sue, Let me tell you what I would like you to
do? ”
“…Look over these and I think that you’ll able
to figure out what we’re up to”
Yes. And then?
“And then if you’re interested and available, I
would like to hire you as a financial consultant
for this project”
“So in other words, you would like to offer me a
job? ”
That’s right if you like
“What is it that you are doing or is this a
secret? ”
“No. it’s no secret. We’re going to expand our
busines”
Is that so?
Yes, that’s right. Paper bag
Paper bags?
Paper bags to China
Paper bags to China. Uhm, sound interesting
…Ok. Count me in
gặp gỡ
Chào anh Stuart
“chào Sue, cám ơn cô đã đến dù tôi báo gấp
thế này”
Mời cô ngồi
“Công ty anh lúc nào cũng ưu tiên gọi tôi làm
sổ sách thuế nên tôi làm vậy là đương nhiên”
Thực ra, có việc rất rất quan trọng
Vậy chính xác anh muốn tôi làm gì?
“Tôi muốn cô nhìn qua những hạch toán này
mà tôi và James đã chuẩn bị”
“và cho tôi biết nếu cô nghĩ có gì sai hoặc cô
không chắc chắn nhé”
“Anh muốn tôi xem qua những tính toán này
hay tính toán lại hoàn toàn”
“Nếu không thành vấn đề thì cô làm ơn tự tính
lại hoàn toàn được không?”
” Tôi nghĩ làm việc như vậy thì thông suốt
hơn phải không?”
Và tốn khá nhiều thời gian
đúng vậy khá tốn thời gian
“Sue, để tôi nói về công việc mà tôi muốn cô
giúp tôi nhé”
“Hãy xem qua những cái này và tôi nghĩ cô sẽ
hình dung ra chúng tôi đang làm gì”
Vâng rồi sao nữa?
“Và nếu cô có thời gian và hứng thú, tôi muốn
mời cô làm tư vấn tài chính cho dự án này”
“Vậy nói cách khác, là anh muốn mời tôi làm
công việc này?”
Đúng vậy nếu cô thích
“Vậy anh đang làm gì vậy hay đây là điều bí
mật”
“Không có gì bí mật cả. Chúng tôi đang mở
rộng làm ăn thôi”
Vậy à?
Đúng vậy, sản xuất túi giấy
Túi giấy?
Túi giấy sang Trung Quốc
“Xuất khẩu túi giấy qua Trung Quốc, nghe
thú vị đấy”
OK .Tôi sẽ tham gia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s