English At The Office

Paper Box – A new proposal
Come in
Gosh, today’s been a really busy day
…How about you James?
…How’s your day been?
I’ve been busy also
…I’m just now finishing financial report
“…And looking forward to a nice cup of
coffee”
“Well, how would you like to hear my new
business proposal? ”
…Are you interested or not?
Ok, Let’s see it then
But don’t take too long
I’m busy with this report
Hey, if you don’t want to hear about it. It’s Ok
…I don’t have to tell you
I’m sorry. I was just joking
…Please tell me. I’m really interested now
I’ve been thinking about it for a long time
“…And I think it could be really possible to
export paper box to French
Exporting paper box to French ?
…I think you need to elaborate
“Well, although they have an overs upply for
production facilities, one thing they do have
are shortage of paper box
I don’t believe it.How come?
“Well, since they withdrew their factories for
plastic bags, they’ve been experiencing a”
shortage of paper box
And you think we can exploit this situation?
I don’t see why not
“…It sounds like a good opportunity to make
some serious money as long as we act quickly”
Lời đề nghị mới
Mời vào
Trời, hôm nay thật là bận rộn
Còn anh thì sao James?
Ngày hôm nay của anh thế nào?
Tôi rất bận rộn
“Tôi đang hoàn thành nốt bản báo cáo tài
chính”
Và đang mong có một cốc café nóng
“Vậy anh nghĩ sao về một lời đề nghị kinh
doanh của tôi?”
Anh có hứng thú không?
Ok. Vậy cùng xem thế nào
“Nhưng nó không làm anh mất thời gian lắm
đâu”
Tôi đang bận với bản báo cáo
“Này, nếu anh không muốn nghe cũng không
sao”
Tôi cũng không cần phải nói cho anh biết
Xin lỗi.Tôi chỉ đùa thôi
Nói cho tôi đi. Tôi muốn nghe lắm rồi
Tôi đã nghĩ về điều này rất lâu rồi
“Và tôi nghĩ có thể xuất khẩu túi giấy sang
Trung Quốc”
Xuất khẩu túi giấy sang Trung Quốc?
Tôi nghĩ anh nên cân nhắc kỹ lưỡng
“Ừm, mặc dù Trung Quốc là nguồn cung cấp
dồi dào về các đồ vật dụng nhưng một thứ họ
thiếu là túi giấy”
“Tôi không tin. Làm thế nào lại như thế
được?”
“Ừm, từ khi họ cho đóng cửa các nhà máy sản
xuất túi nhựa, họ đã phải trải qua việc thiếu”
hụt túi giấy
“Và anh nghĩ chúng ta có thể lợi dụng tình
hình này?”
Tại sao lại không nhỉ?
“Có vẻ như đây là một cơ hội tốt để kiếm một
đống tiền nếu chúng ta nhanh tay”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s