English At The Office – what is on the agenda

English At The Office – what is on the agenda

“What’s on the agenda?
Good morning Mr Stuart ”
Good morning Anna
…What’s on the agenda for today?
“Well, this morning You have a meeting with
Jame”
Right. Has he come to the office yet?
Well, no. But he called, he’ll be here by ten
That’s fine. And what else is going on today?
“CS computer have called and the New
Mackintosh have an idea arrived”
Fantastic! That’s good new
“The Chinese Chamber of Commerce have
faxed us the list of importers and distributors
of packaging materials ”
Well done!
“And here’s the information from the
Department of Trade, regarding quotas and
restrictions for the export of paper bag
“My goodness ! Those people have almost
everything”
“At 11.30, a salesman from the Office Max
would like to meet with you”
About what?
About office supplies and furniture
I don’t want to meet that guy, you know
…Could you take care of that for me, please?
Sure. I can meet with him
Thanks, Anna
“…I give you full authorities to make any
purchase decision”
…It’s all up to you
…I trust you
Oh, I can do
Finally, Forbes magazine called
“…They would like to interview you for a
feature article”
Really? That’s interesting
“…Well. Schedule them for a lunch next
Friday”
I’ve already had, Mr Stuart
“Thank you, Ann. I don’t know what I would do
without you”
“Well, that’s why you pay me the big bucks, Mr
Stuart”
Lịch làm việc hôm nay thế nào?
Chào ngài Stuart
Chào Anna
Lịch làm việc của tôi hôm nay thế nào?
Sáng nay, ngài có cuộc họp với James
Đúng vậy. Anh ta đã đến công ty chưa?
“Ồ, chưa ạ. Nhưng anh ấy gọi nói là sẽ đến
đây trước 10h”
Tốt. Còn việc gì nữa không?
“CS Computer đã gọi, nhóm New Mackintosh
đã có ý tưởng mới”
Tuyệt. Thật là một tin tốt
“Phòng thương mại Trung Quốc gửi fax cho
chúng ta về danh sách các nhà nhập khẩu và
phân phối nguyên vật liệu sản xuất túi”
Tốt lắm
“Và đây là thông tin từ Bộ Công Thương về
hạn ngạch và các quy tắc cho việc xuất khẩu
túi giấy”
“Tốt thật. Những người này có hầu hết mọi
thứ”
” Lúc 11.30 , nhân viên bán hàng của Office
Max muốn gặp ngài”
Về chuyện gì?
Về đồ dùng và dụng cụ trong văn phòng
Tôi không muốn gặp anh ta, cô biết đấy
Cô có thể lo chuyện đó giúp tôi chứ?
Chắc chắn rồi. Tôi có thể gặp anh ta
Cảm ơn, Anna
“Tôi giao cho cô toàn quyền quyết định
chuyện mua bán này”
Tất cả tùy vào cô
Tôi tin cô
Vâng, tôi có thể làm được
Cuối cùng là , tạp chí Forbes gọi
“Họ muốn phỏng vấn ngài cho bài báo viết về
nhân vật tiêu biểu”
Thật sao? Thật thú vị
“Ừm, sắp xếp lịch ăn trưa với họ vào thứ 6
tới”
Tôi đã làm rồi thưa ngài Mr Stuart
“Cám ơn, Anna. Không biết là tôi sẽ làm
được gì nếu không có cô”
“Vâng, đó là lý do tại sao ngài trả lương tôi
cao mà”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s