English At The Office – how are things

How are thing
“Good morning, Impressive Printing, this is
Anna Baker”
Good morning, Anna
Mr Stuart, how are things?
I’m OK. Things are going along well
…How are things there?
Going great
“That’s good. How did you meet with the sales
rep go? ”
Very good
“…His prices for many things are quite
reasonable so he stocked the office with the
supplie”
Like what?
Paper plate, paper tray, paper glues, those sort of
thing”
Ok. good
“And pencils with the logo of our company ,
too”
Oh, good. I like those
“Hey, anything major going on in the office
that I should know about? ”
No, we’re holding down the fort here for you
Great.Has James come in yet?
Yes, he has, could you transfer me to him?
Of course
Thanks Anna
Oh, One more thing
“…I’ll be arriving tomorrow at 1.30 in the
afternoon On United Airlines flight 106″
I’ll have a driver waiting for you there
Great . Thanks. Ok
…Pass me along to James now, please
See you tomorrow Mr. Stuart
Bye
Mọi chuyện thế nào?
“Xin chào, công ty Impressive Printing đây,
tôi là Anna Baker”
Chào Anna
Ông Stuart, mọi chuyện thế nào?
Tôi ổn. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt
Mọi chuyện thế nào?
Tốt ạ
“Thật tốt. Cuộc gặp của cô với tay đại diện
bán hàng sao rồi?”
Rất tốt ạ
“Giá anh ta đưa ra khá hợp lý vì vậy anh ta đã
cung cấp cho văn phòng chúng ta”
Chẳng hạn như?
“Ghim giấy, dập ghim, keo dán giấy và nhiều
thứ khác nữa”
OK. Tốt rồi
Và cả bút chì in logo công ty nữa
Ồ, tốt. Tôi thích chúng
“Có điều gì quan trọng ở công ty tôi nên biết
không?”
Chúng tôi vẫn duy trì tốt mọi việc
Tuyệt. James đến chưa?
“Rồi ạ. Cô chuyển máy cho cậu ấy hộ tôi
nhé?”
Tất nhiên ạ
Cảm ơn Anna
Ồ còn việc này nữa
“Tôi sẽ về vào ngày mai lúc 1h30 chiều trên
chuyến bay United Airlines 106″
Tôi sẽ cử tài xế đợi ông ở đó
Tuyệt. Cảm ơn cô
Chuyển máy cho James hộ tôi với
Gặp lại ông vào ngày mai
Tạm biệt

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s