English At The Office –Alternatives

English At The Office – Alternative
Exporting paper bags to China?
I’m not sure. It sounds too risky
How much investment would you need?
I did some financial calculation earlier
“…And I reckon I need $500000 for the
packaging facilitie”
…And another $250000 for the marketing
“Does that include your expenses and
overheads? ”
“…Packaging factories are very expensive to
set up and maintain”
“Yeah, I know. I figure I can save money by
using our existing facilities and retraining the
staff”
“Oh no. You’re not saying what I think
you & lsquore saying”
“That’s right, James. I’m thinking of giving up
this business and trying something new”
Why? Things are going so well now
…Profits are going every year.
…We’re the number one firm in town
…Why should we change?
“I just feel like we become complacent in our
live”
…We need new challenge
…I think It would be a lot of fun
“Before you close everything down, have you
thought about the alternatives? ”
Well, can you think of a better solution?
…Because I think this is an opportunity that
we definitely should not mis
How about this?
“…We’ll borrow money from the bank and we’ll
set up a brand new facility”
Go on
“That way we don’t have to directly risk our
existing busines”
“…And if things don’t work out, we’ll still have
something to fall back on”
Ok. It sounds like a better idea
“Why don’t you work on the new numbers and
we’ll discuss it tomorrow morning”
I agree. It has to be another way
“I’ll see you tomorrow morning with new
number”
Phương án thay thế
Xuất khẩu túi giấy sang Trung Quốc à?
Tôi không chắc. Nghe có vẻ quá mạo hiểm
Anh cần vốn đầu tư bao nhiêu?
Tôi đã tính toán tài chính sơ bộ
“Và tôi nhận ra là cần khoảng $500000 cho
thiết bị làm túi”
Và $250000 nữa cho marketing
“Đây đã bao gồm phí tổn và các phụ phí khác
chưa?”
“Để xây dựng và duy trì một nhà máy sản xuất
túi rất tốn kém”
“Vâng, tôi biết. Tôi tính là tôi có thể tiết kiệm
tiền bạc bằng cách sử dụng các máy móc mà
chúng ta hiện có và đào tạo nhân viên”
“Không thể. Điều anh nói không phải điều nói
nghĩ đấy chứ”
“Đúng vậy , James. Tôi nghĩ về việc bỏ công
việc kinh doanh này để thử một cái gì đó
mới”
Tại sao? Mọi thứ vẫn tốt mà
Lợi nhuận hàng năm đều đều
Chúng ta là công ty số một trong thành phố
Tại sao chúng ta phải thay đổi?
Tôi chỉ cảm thấy chúng ta đã quá tự mãn
Chúng ta cần những thử thách mới mẻ
Tôi nghĩ như thế sẽ hay hơn
“Trước khi anh quyết định kết thúc mọi thứ,
vậy anh đã nghĩ đến phương án thay thế
chưa?”
“Anh có thể nghĩ ra giải pháp hay hơn
không?”
Vì tôi nghĩ cơ hội này không thể bỏ qua
được
Cách này thì sao?
“Chúng ta sẽ vay tiền ngân hàng và mua thiết
bị mới hoàn toàn”
Tiếp tục đi
“Bằng các đó, chúng ta không phải mạo hiểm
với công việc kinh doanh hiện tại”
“Và nếu có gì bất trắc, chúng ta còn có gì đó
để dựa vào”
Ok, nghe có vẻ là một ý kiến hay hơn đấy
“Tại sao anh không tính toán những số liệu
mới này và chúng ta sẽ thảo luận vào sáng
mai?”
“Tôi đồng ý . Chắc chắn phải có cách khác
chứ”
“Tôi sẽ gặp anh vào sáng mai với những dự
toán này

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s