SEO On-Page

 SEO On-page
Search Engine thì liên tục hoàn thiện thuật toán để mà có thể cung cấp cho người dùng những kết quả tốt nhất ( những website chất lượng). Một website có chất lượng là site mang đến cho khách viếng thăm những thông tin bổ ích vì thế sau khi đã chọn keyword, công việc tiếp theo của bạn là xây dựng nội dung trang web liên quan đến keyword đó.

On-page SEO có nghĩa là tối ưu hóa các mã trên trang web, vì thế bạn cần chú ý những điều sau đây:
1. Title Tag : thẻ tiêu đề

Title tag là trong những một nhân tố quan trọng trong việc đạt được thứ hạng cao. Tile tag thì rất cần thiết trong mã HTML, nó tạo ra những từ mà xuất hiện trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Thường thì title tage là yếu tố đầu tiên trong thẻ <Head>, tiếp theo là Meta Description và Meta Keywords tags. Một số quy luật chung bạn nên tuân theo khi optimize title tag:

– Sử dụng 5-7 từ và tối đa 65 ký tự cho title tag.
– Nếu có thể, đừng nên sử dụng những từ được gọi là stop word như “a, and, or..”
– Tránh spam: đừng nên lập lại cùng một keyword quá 2 lần.

2. Meta Description tag :

Meta Description tag mô tả nội dung website của bạn. Search engine sẽ dùng nội dung này để mô tả ngắn gọn nội dung trang web khi thể hiện kết quả tìm kiếm cho người dùng. Thẻ Meta description nên bao gồm nhiều từ khóa được tổ chức trong 1 câu có ý nghĩa.
– Đặt keyword phrase ở đầu description để đạt được thứ hạng cao nhất có thể.
– Cố gắng giữ description trong khoảng 255 ký tự.

3. Meta Keyword tag :

Meta Keyword tag cho phép bạn cung cấp thêm thông tin cho search engine về nội dung website của bạn. Bạn nên kèm theo 25 từ hay cụm từ ngăn cách bởi dấu phẩy trong mete keyword tag.

Dưới đây là ví dụ của thẻ header của một website :

Quote

<head> <title> Natural Weight Loss Pills</title>
<meta name=”Description” content=”Weight Loss Pills Information”>
<meta name=”keywords” content=”Weight Loss Pills, Diet Pills, Weight Loss Supplements, Appetite Suppressants”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″>
<meta name=”robots” content=”index,follow”>(tells robots to follow links)
</head>
Thỉnh thoảng sẽ có thêm một vài đoạn mã cần thiết phải đặt trong the header, ví dụ như khi sử dụng JAVA scripts hay CSS (cascade style sheet).

Lưu ý là nội dung thẻ header sẽ không được thể hiện trên trình duyệt.

4. Body text :

Nội dung trong thẻ body, sẽ hiện lên trong trình duyệt.
Đây là phần mà visitor sẽ thấy khi tham quan website của bạn. Có nhiều vấn đề cần xem xét khi đặt keyword trong nội dung của website. Hầu hết các search engine sẽ chỉ mục (index) tất cả chữ (text) trong mỗi trang web, vì thế việc việc đặt keyword xuyên suốt nội dung trang web thì rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi search engine (SE) sử dụng các thuật toán khác nhau để xếp hạng webpage.

Dưới đây là một số quy định chung mà mọi người nên tuân theo:

– Đảm bảo trang chủ chính của bạn có đủ keyword. Nó sẽ có cơ hội được index nhiều hơn những trang khác. Một vài search engines xếp hạng webpage cao nếu nó có ít nhất 100 từ, vì thế nội dung của bạn nên có tối thiểu 100 words. Khi submit website của bạn vào directories thì các Directories đòi hỏi website của bạn phải có nội dung tốt (quality content) , đó trang web của bạn phải có nội dung thật sự chứ không phải chỉ là trang list các keyword.

– Các thẻ H1, H2…H6 (heading) thì cũng rất hữu ích trong việc SEO, bạn nên đặt keyword chính trong những thẻ này. Tôi đề nghị dùng 1 keyword chính trong 1 thẻ H1, và mỗi keyword phụ trong 2 thẻ H2.

– In đậm và in nghiêng các keyword chính ít nhất 1 lần (khuyến cáo không nên in đậm hoặc nghiêm tất cả keyword).

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s