Làm IT phải chấp nhận những gì

Nếu bạn muốn đi con đường IT thì bạn phải chấp nhận

1. Ở những ngành khác thì nữ vừa nhiều vừa xinh đẹp, ngành IT thì ngược lại

2. Xác suất phải lập gia đình với người cùng ngành rất cao

3. Bạn sẽ bị yếu đi

4. Bạn sẽ thường xuyên bị làm phiền bởi người quen

5. Bạn sẽ phải thường xuyên về trễ mà không được trả tiền

6. Bạn sẽ thường xuyên bị stress

7. Lương bạn sẽ tăng rất chậm

8. Không phải lúc nào cũng được làm công việc ưa thích

9. Khi nhảy việc cũng không đơn giản, có khi phải bắt đầu lại từ đầu

10. Rất khó để tự kinh doanh riêng về IT

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s